Kyoukai Senki เคียวไคเซ็นกิ สงครามจักรกล ซับไทย ตอนที่ 1-13 จบแล้ว

Kyoukai Senki เคียวไคเซ็นกิ สงครามจักรกล

Kyoukai Senki  เคียวไคเซ็นกิ สงครามจักรกล  ในปี 2061 ญี่ปุ่นเสียอำนาจอธิปไตยและถูกแบ่งแยก ชิอิบะ หนุ่มที่ชอบเครื่องจักร Kyoukai Senki ได้บังเอิญมาพบจักรกลเอไอ แล้วต้องมาร่วมกอบกู้ญี่ปุ่น

Kyoukai Senki เคียวไคเซ็นกิ สงครามจักรกล ซับไทย ตอนที่ 1
Kyoukai Senki เคียวไคเซ็นกิ สงครามจักรกล ซับไทย ตอนที่ 2
Kyoukai Senki เคียวไคเซ็นกิ สงครามจักรกล ซับไทย ตอนที่ 3
Kyoukai Senki เคียวไคเซ็นกิ สงครามจักรกล ซับไทย ตอนที่ 4
Kyoukai Senki เคียวไคเซ็นกิ สงครามจักรกล ซับไทย ตอนที่ 5
Kyoukai Senki เคียวไคเซ็นกิ สงครามจักรกล ซับไทย ตอนที่ 6
Kyoukai Senki เคียวไคเซ็นกิ สงครามจักรกล ซับไทย ตอนที่ 7
Kyoukai Senki เคียวไคเซ็นกิ สงครามจักรกล ซับไทย ตอนที่ 8
Kyoukai Senki เคียวไคเซ็นกิ สงครามจักรกล ซับไทย ตอนที่ 9
Kyoukai Senki เคียวไคเซ็นกิ สงครามจักรกล ซับไทย ตอนที่ 10
Kyoukai Senki เคียวไคเซ็นกิ สงครามจักรกล ซับไทย ตอนที่ 11
Kyoukai Senki เคียวไคเซ็นกิ สงครามจักรกล ซับไทย ตอนที่ 12
Kyoukai Senki เคียวไคเซ็นกิ สงครามจักรกล ซับไทย ตอนที่ 13 ตอนจบ