Dosanko Gal wa Namara Menkoi สาวแกลเมืองเหนือน่าฮักขนาด ซับไทย

ออกเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2567 · Dosanko Gal wa Namara Menkoi สาวแกลเมืองเหนือน่าฮักขนาด ซับไทย

เรื่องราว ชิกิ สึบาสะ ที่ย้ายไปยังมืองคิตามิ จังหวัดฮอกไกโด ได้พบกับ สาวแกล ผู้ยืนอยู่ท่ามกลางหิมะอันขาวโพลน พูดด้วยสำเนียงที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นทางเหนือ

อนิเมะแนะนำ